ՀՀ կառավարությունը ֆեյսբուքյան իր էջում ինֆոգրաֆիկայի տեսքով ցուցադրել է 2019թ. ինտերակտիվ պետական բյուջեն:

Ինտերակտիվ բյուջեի միջոցով քաղաքացիները կարող են տեղեկանալ, թե ինչ նպատակով, ուղղությամբ և ինչպես են ծախսվում բյուջեի գումարները, տեսնել բյուջեի եկամուտներն ու ծախսերն առցանց ռեժիմով։

Ինտերակտիվ բյուջեում ցուցադրված է, թե տվյալ պահի դրությամբ ինչքան գումար է ծախսվել և դեռևս ինչքան է նախատեսված ծախսել հետևյալ ուղղություններով.

- Տնտեսական հարաբերություններ,

- Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն,

- Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ,

- Առողջապահություն,

- Հանգիստ, մշակույթ և կրոն,

- Կրթություն,

- Սոցիալական պաշտպանություն,

- Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր,

- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ,

- Պաշտպանություն,

- Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն: