Երևանի 2019թ-ի բյուջեն 10 մլրդ դրամով կավելանա:

Ընթացիկ տարվա համայնքային ընդհանուր բյուջեն կազմում է 31 մլրդ դրամ: Ֆինանսական փաստաթուղթը լրամշակվել է և շուտով կքննարկվի Ավագանու արտահերթ նիստում:

Միջոցներն ուղղվելու են մանկապարտեզների աշխատակիցների աշխատավարձի ավելացմանը 20%-ով, 1000 երեխայի համար նոր խմբերի բացմանը, ստորգետնյա հետիոտնային անցումների վերանորոգմանը, 10 հեկտարով անտառապատ տարածքների ավելացմանը, ոռոգման ցանցի անցկացմանը, Երևանի գլխավոր հատակագծի մշակմանը, ճարտարապետական նշանակության շենքերի ճակատների վերականգնմանը, մետրոյի և ճոպանուղու նախագծային աշխատանքներին, վերելակների սպասարկման համար ծախսերի ավելացմանը:

Նախատեսվում է նաև այդ միջոցներով երրորդ կարգի վթարային շենքերի ամրացում, աղբավայրի տարածքի ցանկապատում, նորագույն բուժսարքավորումների ձեռքբերում, թատրոնների հիմնանորոգում, մարզադպրոցների հիմնանորոգում: