Հայկական բարձրավանդակը․ պատմա-աշխարհագրական դիրքը

Հայկական բարձրավանդակ՝ հայ ժողովրդի բնօրրան, որի հետ են կապված հայ ժողովրդի պատմական անցյալի հիմնական դրվագները։ Հայկական բարձրավանդակը գեոմորֆոլոգիական և աշխարհագրական տեսակետից նաև իր ուրույն բնությամբ և պատմական անցյալով, մի ամբողջություն է ներկայացնում։

«Հայրենագիտությունը գլխավոր ուսմունքներից մեկը պետք է լինի, որ պարտավոր է սովորել ամեն մի հայորդի։ Ով որ չի ճանաչում իր հայրենիքը, չի կարող ճշմարտապես սիրել այն»՝ ՐԱՖՖԻ

Հայկական բարձրավանդակը․ պատմա-աշխարհագրական դիրքը
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Հայկական լեռնաշխարհը հարավից եզերվում է՝

Հայկական լեռնաշխարհը հարավից եզերվում է՝

Ա) Կասպից ծովով և Իրանական բարձրավանդակով
Բ) Կուր գետով
Գ) Պոնտոսի լեռներով
Դ) Հայկական Տավրոսի լեռնաշղթայով և Հյուսիսային Միջագետքի հարթավայրով
2
Ո՞րն է հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարձր լեռնագագաթը

Ո՞րն է հայկական լեռնաշխարհի ամենաբարձր լեռնագագաթը

Ա) Նեմրութ
Բ) Սիփան
Գ) Արագած
Դ) Մեծ Արարատ
3
Ո՞րքան է Արաքս գետի երկարությունը

Ո՞րքան է Արաքս գետի երկարությունը

Ա) մոտ 345կմ
Բ) մոտ 500կմ
Գ) մոտ 400կմ
Դ) մոտ 1000կմ
4
Որքա՞ն է Վանա լճի բարձրությունը ծովի մակերևույթից

Որքա՞ն է Վանա լճի բարձրությունը ծովի մակերևույթից

Ա) 1916մ
Բ) 1113մ
Գ) 1545մ
Դ) 1720մ
5
Քանի՞ նահանգ ուներ Մեծ Հայքն՝ ըստ <Աշխարհացույցի>

Քանի՞ նահանգ ուներ Մեծ Հայքն՝ ըստ <Աշխարհացույցի>

Ա) 5 նահանգ
Բ) 37 նահանգ
Գ) 15 նահանգ
Դ) 20 նահանգ
6
Ի՞նչ անունով է հայտնի Սևանա լիճը

Ի՞նչ անունով է հայտնի Սևանա լիճը

Ա) Ծովակ Հյուսիսո
Բ) Բզնունյաց ծով
Գ) Գեղամա ծով
Դ) Կապուտան ծով
7
Ո՞րն է Հայաստանի ամենաբարձր լեռնագագաթը

Ո՞րն է Հայաստանի ամենաբարձր լեռնագագաթը

Ա) Արագած
Բ) Սիս
Գ) Կապուտջուղ
Դ) Սիփան
8
Ի՞նչ անունով է հին աշխարհում հայտնի եղել Հայաստանում աճող ծիրանը

Ի՞նչ անունով է հին աշխարհում հայտնի եղել Հայաստանում աճող ծիրանը

Ա) արմենիկում
Բ) աբրիկոս
Գ) աբրիկոն
Դ) արմենիկա