Մարդու իրավունքների պաշտպանը իրազեկող տեսանյութ է հրապարակել հղի և մինչև 3 տարեկան երեխա խնամող կանանց աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ։

Տեսանյութում ներկայացված է նշված կարգավիճակներում գտնվող կանանց համար գործող օրենսդրական երաշխիքները, հարբերությունները գործոտուի հետ:

Նշվում են իրավունքի խախտման դեպքում Մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմելու տարբերակները։