ՀՀ առավարությունը հաստատել է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության նախարարության «Ներառական կրթության համակարգի հզորացում Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2019թ-ի նախահաշիվը:

2019թ-ի ընթացքում նախատեսվում է 56.371 մլն դրամի շրջանակում վերանորոգել 9 ուսումնական հաստատություն:

Կվերանորոգվի նաև տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության մեկ կենտրոն: