Մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակել է ուղեցույց ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց իրավունքների վերաբերյալ։

USAID-ի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության խթանում բոլորի համար» ծրագրի շրջանակում պատրաստված ուղեցույցում մանրամասն ներկայացված են՝

- Ի՞նչ է ընտանիքում բռնությունը,

- Որո՞նք են ընտանիքում բռնության տեսակները,

- Ինչպե՞ս ստանալ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աջակցությունը,

- Ի՞նչ կարող է անել աջակցության կենտրոնը և այլն: