ՄԱԿ-ի Մարդկային զարգացման ինդեքսի վերջին տվյալներով՝ Հայաստանում բավականին բարձր է գրագիտության մակարդակը (99.7%)։ Ընդ որում՝ չափահաս բնակչության 97.2%-ն ունի առնվազն միջնակարգ կրթություն, իսկ միջնակարգ կրթությամբ տղամարդկանց և կանանց մասնաբաժինները գրեթե հավասար են՝ 97.6% և 96.9% համապատասխանաբար։

Այս համատեքստում հետաքրքիր են Բրեվիսի վերջին հետազոտության տվյալները, համաձայն որոնց՝ չափահաս բնակչության մոտ կեսը ցանկանում է շարունակել կրթությունը՝ նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու նպատակով։ Սակայն առավել հետաքրքիր է այն, որ կանանց մասնաբաժինն այս դեպքում արդեն գերազանցում է տղամարդկանց։ Այսպես, նոր մասնագիտություն ունենալու նպատակով ցանկանում է կրթությունը շարունակել կանանց 53.3%-ը, իսկ տղամարդկանց՝ 43.9%-ը։

Եթե կանայք նոր մասնագիտական կրթություն ցանկանում են ստանալ հիմնականում բժշկության (9,0%), մանկավարժության (6,1%) և լեզվաբանության (5,4%) ոլորտներում, ապա տղամարդիկ նախընտրում են իրավագիտությունը (5,1%), տնտեսագիտությունն (4,6%) ու ՏՏ ոլորտի մասնագիտությունները (3,2%)։