2020թ-ի պետական բյուջեից ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը տրված հատկացումներով հիմնովին կնորոգվի և կվերակռուցվի 8 նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն.

Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Գավառի ակադեմիկոս Ա. Թամամշևի անվան
պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ. Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Նոյեմբերյանի պետական քոլեջ

Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ

Երևանի զարդարվեստի արհեստագործական պետական ուսումնարան: