Հայաստանում պարտադիր զինվորական և այլընտրանքային ծառայությունների ձմեռային զորակոչը կանցկացվի նոյեմբերի 14-ից 2020թ-ի հունվարի 31-ը ներառյալ: Այդ մասին որոշման նախագիծն ընդգրկված է նոյեմբերի 7-ի Կառավարության նիստի օրակարգում:

Նախագծով նախատեսված է 2019թ-ի ձմեռային զորակոչի շրջանակներում մինչև 2020թ-ի հունվարի 31-ը ներառյալ զորացրել օրենքով սահման­ված ժամկե­տում շարքային կազմի պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային զինվո­րական ծա­ռա­յու­թյուն անցած զինծառայողներին, այլընտրանքային աշխատանքային ծառայությունից արձակել սահմանված ժամկետում այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն անցած ծառայողներին:

Միաժամանակ, ձմեռային զորակոչի կազմակերպման նպատակով կստեղծվի հանրա­պետա­կան զորակոչային հանձնաժողով: