2019 թվականի ընթացքում ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունը մեկնարկել կամ անհրաժեշտ փոփոխությունների է ենթարկել գյուղատնտեսության ոլորտի պետական աջակցության ծրագրեր, որոնց հիմքում դրված է գյուղատնտեսական գործունեության արդյունավետության, գյուղատնտեսական արտադրանքի մրցունակության մակարդակի բարձրացումը, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրումը, գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողի ֆինանսական բեռի թեթևացումը

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունը ներկայացել է այդ ծրագրերով գրանցված դինամիկան՝ լուսանկարների տեսքով։