ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտում իրականացվում է հաստիքների համալրման գործընթաց: Համալրման նպատակով պահանջվում են հետևյալ ոլորտներում գիտելիքներ և փորձ ունեցող մասնագետներ՝

• Էներգետիկա և միջուկային անվտանգություն,
• Գյուղատնտեսություն և սննդի անվտանգություն,
• Պետական գնումներ,
• Առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն, բնապահպանություն, քաղաքաշինություն և տարածքային կառավարում,
• Ֆինանսա-տնտեսական, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ,
• Հարկային և մաքսային,
• Տնտեսական անվտանգություն:

Օպերատիվ աշխատակիցների համար նախատեսված հաստիքները համալրելու համար կարող է դիմել՝ մինչև 30 տարեկան այն ՀՀ քաղաքացին, ով՝

1. Ունի բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի բարձրագույն կրթության որակավորման աստիճան:
2. Անցել է պարտադիր զինվորական ծառայություն՝ բացառությամբ իգական սեռի քաղաքացիների և բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտած այն անձանց, ովքեր ուսման ընթացքում անցել են զինվորական պատրաստություն և հանձնել սահմանված քննություններ, ինչպես նաև` «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետում և «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածում նշված և պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված կամ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում ստացած և պահեստազորում գրանցված անձանց:
3. Տիրապետում է հայերենին:
4. Ֆիզիկական պատրաստականությամբ, մասնագիտական որակներով, առողջական վիճակով, բարոյական հատկանիշներով համապատասխանում է ազգային անվտանգության ծառայողին ներկայացվող պահանջներին:

Ազգային անվտանգության մարմինների առանձին պաշտոններում ծառայության անցնելու համար լիազոր մարմնի ղեկավարի թույլտվությամբ բացառիկ դեպքերում կարող են ծառայության ընդունվել 30-ից ավելի բարձր տարիք ունեցող քաղաքացիներ:

ՀՀ ԱԱԾ-ում աշխատանքի չի կարող ընդունվել այն քաղաքացին, ով՝
1. Դատական կարգով ճանաչվել է անմեղսունակ:
2. Դատական կարգով զրկվել է քաղաքացիական կամ այլ ծառայությունում պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից:
3. Դատապարտվել է հանցագործություն կատարելու համար:
4. Չի համապատասխանում «Ազգային անվտանգության մարմիններում ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջներին կամ ում նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում:

Թափուր հաստիքները համալրելու համար թեկնածուները կարող են ներկայացնել դիմում ՀՀ ԱԱԾ (հասցե՝ ք. Երևան, 0001, Նալբանդյան փողոց 104):
Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 015562735, 010589089 հեռախոսահամարներով: