ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանն ու «Հայ Օգնության Ֆոնդի» հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Բագրատ Սարգսյանը ստորագրել են հուշագիր՝ ներառական կրթության ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ:

Հուշագրով մասնավորապես նախատեսվում է ՀՕՖ-ի աջակցությամբ վերանորոգել և վերազինել «Հանրապետական թիվ 2 հատուկ կրթահամալիրը»:

ԿԳ նախարարը կարևորել է համագործակցության այս մոդելը, երբ հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունները պատրաստակամություն են հայտնում աջակցություն ցուցաբերել կոնկրետ ուսումնական հաստատության, կարող է լինել օրինակելի. «Հատկապես ներառական կրթության ասպարեզում մենք կարևորում ենք հասարակության լայն շերտերի, կայացած և գործունեության փորձ ունեցող կազմակերպությունների աջակցությունը: Որքան շատ լինեն այսպիսի օրինակներն, այնքան ավելի դյուրին կլինի համընդհանուր ներառականության անցումը և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հասարակության մեջ ինտեգրումը»,- նշել է ԿԳ նախարարը:

Նշենք, որ ՀՕՖ-ը պատասխանատվություն է ստանձնում 2018-2023 թվականների ընթացքում վերանորոգել «Հանրապետական թիվ 2 հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական մասնաշենքում գործող մասնագիտական դասասենյակները: Նախատեսվում է ավելացնել նոր մասնագիտական դասասենյակներ, որոնք կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին՝ ըստ նախասիրությունների, զբաղվածություն ունենալու լայն հնարավորություն կընձեռեն, ինչպես նաև վերազինել կրթահամալիրի արհեստագործական հոսքերով սովորող, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք չունեցող երեխաների դասասենյակներն ու պրակտիկ պարապմունքների համար նախատեսված արհեստանոցները: Հուշագրով նախատեսվում է նաև հիմնովին վերակառուցել և ժամանակակից սարքավորումներով վերազինել կրթահամալիրի արտադրական մասնաշենքը, ստեղծել նոր ժամանակակից մասնագիտական արհեստանոցներ, ստեղծել ֆիզիոթերապևտիկ վերականգնողական կենտրոն, որը հնարավորություն կտա հենց տեղում զբաղվել հենաշարժական և մոտորիկայի խնդիրներ ունեցող երեխաների առողջական վիճակի բարելավման հարցերով: