ՀՀ առողջապահության նախարարությունը 200,000 շահառուով կընդլայնի բնակչության սոցիալական կամ հատուկ խմբերի ցանկը, որում ընդգրկվածներին դեղերը հատկացվում են դրանց արժեքի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցմամբ։

Շրջանառության մեջ դրված նախագծով նախատեսվում է ավելացնել նոր հիվանդություն և ախտանիշ, մասնավորապես` հիպոֆիզային գաճաճություն ախտանիշը և վիրուսային հեպատիտ Ց-ի հիվանդությունը:

Նախաձեռնությամբ շահառուների ցանկում առաջարկվում է ընդգրկել նաև ընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգում հաշվառված 30.01-ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների անդամներին: