ՀՀ ԿԳՆ լեզվի կոմիտեի ֆեյսբուքյան էջում գրված է.

«Տարբեր ՓՈՂ-եր. լսաՓՈՂ, կերակրաՓՈՂ, երկՓՈՂանի, գալարաՓՈՂ, ՓՈՂահար, եղջերաՓՈՂ, ՓՈՂրակ, ՓՈՂկապ և այլն: Այս բառերի արմատը ՓՈՂ-ն է, որի նախնական իմաստներն են՝ «խողովակ, կոկորդ, վիզ»: Խողովակաձև նվագարանը կոչվում է ՓՈՂ: Կոշիկի կամ գուլպայի ճիտքը անվանում են ՓՈՂ(ք): Իսկ ՓՈՂո՞ցը:

Պարզվում է, որ սա այլ բան չէ, քան տների շարքերի միջև գտնվող խողովակաձև անցք: Այսինքն այդ տարածքը նման է խողովակի, որի միջոցով անցուդարձ է կատարվում: Այս ամենի հետ ամենևին կապ չունի այն ՓՈՂ-ը, որը նշանակում է «դրամ»: Բառը հայերենին անցել է պարսկերեն «pul» արմատից: Սրա հնագույն և առաջին իմաստն է «ձկան թեփ», որի նմանությամբ էլ «pul»-ը հայերենում դարձել է ՓՈՂ՝ դրամ»: