ԿԳՄՍ նախարարությունը հրապարակել է մարտի 25-ի դասացուցակը

Առաջին ալիքի եթերում 08։30-ից կսկսվի «Հանրային դասը»՝

Մաթեմատիկա (7-րդ դասարան)
Թեմա՝ Լուծույթով խնդիրներն այլ տեսանկյունից

Աշխարհագրություն (6-րդ դասարան)
Թեմա՝ Եվրասիայի գետերը

Ֆիզիկա (7-րդ դասարան)
Թեմա՝ Հավասարաչափ շարժում․ թեմայի ամփոփում

Ֆիզկուլտուրա

11։15-ից եթերում կլինի «Բաց դասը»՝

Մաթեմատիկա․ Կրճատ բազմապատկման նույնություններ և դրանց կիրառությունները
Ֆիզիկա․ Հորիզոնական նետված մարմնի շարժումը

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության ֆեյսբուքյան էջում կլինեն հետևյալ դասերը՝

14։00 - Հանրահաշիվ (9-րդ դասարան), թեմա՝ Թվային հաջորդականության գաղափարը
14։30 - Հանրահաշիվ (9-րդ դասարան), թեմա՝ Թվային հաջորդականությունների հատկությունները
15։00 - Երկրաչափություն (9-րդ դասարան), թեմա՝ Զուգահեռագծի մակերեսի հաշվման բանաձևը, քառանկյան մակերեսի բանաձևը
15։30 - Երկրաչափություն (9-րդ դասարան), թեմա՝ Հերոնի բանաձևը