+374 (94) 506-456, +374 (95) 506-056

հարկ վճարողներ

Պետական եկամուտների կոմիտեն փոխում է հարկ վճարողների գույքի արգելադրման վարչարարությունը

Պետական եկամուտների կոմիտեն փոխում է հարկ վճարողների գույքի արգելադրման վարչարարությունը

Հարկային օրենսգրքի 430-րդ հոդվածին համապատասխան, եթե հարկ վճարողի չկատարված հարկային պարտավորությունը 500 հազար դրամ կամ ավելի է լինում, պարտավորությունների գանձման որոշումն անհապաղ չկատարելը, ներկայում ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն համարում է բավարար հիմք ենթադրելու, որ հարկ վճարողը կարող է թաքցնել,…

2018թ-ի ընթացքում տնտեսվարողներին է վերադարձվել ավելի քան 90 միլիարդ դրամի չափով ԱԱՀ

2018թ-ի ընթացքում տնտեսվարողներին է վերադարձվել ավելի քան 90 միլիարդ դրամի չափով ԱԱՀ

2018թ. ընթացքում տնտեսվարողներին է վերադարձվել ավելի քան 90 միլիարդ դրամի չափով ԱԱՀ։ Հարկ վճարողների կողմից ներկայացված դիմումների հիման վրա 2018թ-ի ընթացքում ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքներից առաջացած փոխհատուցվող 78.241,8 մլն. դրամ ընդհանուր գումարի գծով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի…